Effectieve Thaise behandeling

De Thaise massage werkt met 5 elementen dien in verbinding staan de meridianen, dat zijn de energiebanen in het lichaam.

Water – metaal – water – hout – vuur

De Thaise benadering is de zogenaamde holistische benadering, waarbij de mens als geheel wordt bekeken. Elk mens reageert anders en heeft een eigen persoonlijkheid die van invloed is op de behandeling.

Voor een effectieve behandeling is daarom wel een iets langere behandeling noodzakelijk. De minimale duur is 1 uur, maar de beste resultaten worden bereikt met 1,5 uur.

Voordat met Thaise massage kan worden begonnen, vindt er eerst een uitgebreide intake plaats. Het is belangrijk omdat er veel informatie nodig is omtrent de meridianen en elementen die bepalend is voor de toe te passen behandeling.