Klanttevredenheidsonderzoek

Het is voor mij belangrijk te weten hoe u de zorg- en dienstverlening, informatie en communicatie in deze corona-tijd met mij ervaart. Daarom heb ik een klanttevredenheidsonderzoek opgesteld.

Graag wil ik u vragen dit onderzoek in te vullen. Het neemt maar 5 minuten van uw tijd in beslag.

  • In deze vragenlijst kunt u uw antwoord geven door per vraag één antwoordvakje aan te kruisen.
  • Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening.

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd om inzichtelijk te maken waar de dienstverlening verbeterd kan worden en daarmee de kwaliteit te verhogen! Hartelijk dank voor uw medewerking!