Huisregels

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteren wij een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt, gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Bij het maken van een afspraak noteren wij graag uw naam, adres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek, ten behoeve van onze administratie.
 • Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, wij houden ons vanuit onze verzorgende achtergrond aan een geheimhoudingsplicht.
 • Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw sportieve en medische verleden. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan het beter zijn de behandeling (tijdelijk) te stoppen en u door te verwijzen naar een arts. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan adviseer ik u met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandeling bij onze praktijk toegepast mag worden.
 • Eventueel medicijngebruik dient u voor aanvang van de massage aan mij mee te delen. Massagepraktijk Koster is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Het krijgen van een massage is heel ontspannend of soms juist een oppepper. Helaas zijn er wel contra indicaties waarbij niet gemasseerd mag worden.
  • Hartklachten, slechte algehele gezondheid, infectieziekten (griep), koorts, trombose, besmettelijke huidziekten, steenpuisten, ernstige rugpijn, zware vermoeidheid
  • Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw (huis)arts.
 • Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoek ik u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Als dit niet het geval is, wordt 50% in rekening gebracht. Om werkelijk “tijd voor jezelf” te maken, dient uw mobiele telefoon uitgeschakeld te zijn tijdens het verblijf bij Massagepraktijk Koster.
 • Het betreft een [sport]massagepraktijk waarbij volgens medisch/ethische normen wordt gewerkt. Wij accepteren daarom geen ongepast gedrag of ongepaste opmerkingen in onze praktijk.